Bài giảng Thẩm định đầu tư công - Bài 2: Chiết khấu ngân lưu và các tiêu chí thẩm định dự án

Bài giảng giúp người học hiểu được các phương pháp chiết khấu ngân lưu như; Giá trị hiện tại ròng: NPV; suất sinh lợi nội tại: IRR; tỷ số lợi ích/chi phí: B/C; các phương pháp truyền thống như: Thời gian bù vốn, điểm hòa vốn. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.