Bài giảng Thẩm định đầu tư công - Bài 12: Giá trị kinh tế của tiền lương và đất đai

Bài giảng trình bày một số nội dung về: Vấn đề tiền lương trong thẩm định dự án, tiền lương kinh tế đối với lao động có kỹ năng trong thị trường lao động cạnh tranh, tiền lương kinh tế của lao động không kỹ năng, ngoại tác sử dụng lao động, hai cách tiếp cận tính chi phí cơ hội kinh tế của lao động,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.