Bài giảng Thẩm định đầu tư công - Bài 1: Giới thiệu về thẩm định dự án và tìm hiểu ngân lưu dự án

Bài giảng trình bày một số nội dung về: Tại sao phải thẩm định dự án đầu tư phát triển, các bước trong thẩm định dự án, sự tham gia của khu vực nhà nước, phân tích tài chính, ngân lưu ròng tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.