Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 2 – Nguyễn Văn Vũ An

Bài giảng "Tài chính tiền tệ -  Chương 2: Ngân sách nhà nước" trình bày các nội dung: Khái niệm, đặc điểm, vai trò của ngân sách nhà nước; nội dung của ngân sách nhà nước, tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước và phân cấp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.