Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 5 - PGS.TS Nguyễn Thị Quy

Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 5 trình bày các điều kiện tín dụng quy định trong hợp đồng vay mượn quốc tế. Các nội dung chính trong chương gồm: Khái niệm, phân loại tín dụng quốc tế, lãi suất tín dụng, phí suất tín dụng, điều kiện sử dụng tín dụng, bảo lãnh tín dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.