Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 3 - Nguyễn Xuân Trường

Bài giảng "Tài chính quốc tế - Chương 3: Mô hình cung cầu ngoại tệ và cơ chế xác định tỷ giá" cung cấp các kiến thức giúp cho người học có thể nắm bắt quá trình hình thành mô hình cung, cầu ngoại tệ; các yếu tố ảnh hưởng đến cung cầu ngoại tệ, cơ chế xác định tỷ giá. Mời các bạn cùng tham khảo.