Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 2 - Nguyễn Xuân Trường

Bài giảng "Tài chính quốc tế - Chương 2: Thị trường ngoại hối" được biên soạn nhằm giúp sinh viên có thể làm quen các khái niệm cơ bản, các đặc điểm của FX, các chủ thể chủ yếu tham gia trên FX; giới thiệu các giao dịch ngoại hối cơ bản, giao ngay và kỳ hạn. Mời các bạn cùng tham khảo.