Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 1 - Nguyễn Xuân Trường

Bài giảng "Tài chính quốc tế - Chương 1: Tổng quan về tài chính quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức về: Đối tượng nghiên cứu tài chính quốc tế, nội dung tài chính quốc tế, hoạt động tài chính quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.