Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 1 - ĐH Thương Mại

Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 1: Tổng quan về quản trị tài chính. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm, mục tiêu và chức năng, tổ chức quản trị tài chính, các tiền đề quan trọng trong quản trị tài chính,.. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.