Bài giảng Quản trị nhân lực: Chương 2 - Lê Thị Hạnh

Chương 2 giúp người học hiểu khái niệm phân tích và thiết kế công việc, nắm được quy trình phân tích và thiết kế công việc, biết các tài liệu liên quan đến vị trí, công việc cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.