Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại: Bài 7 - PGS.TS. Nguyễn Thị Xuân Hương

"Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại - Bài 7: Quản trị Marketing trong kinh doanh thương mại" được biên soạn với các nội dung khái niệm và vai trò của marketing; quá trình marketing trong kinh doanh thương mại; phương hướng vận dụng marketing trong kinh doanh thương mại; quản trị marketing ở doanh nghiệp thương mại.