Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 8 - ThS. Lê Văn Hòa

Bài giảng "Quản trị kinh doanh - Chương 8: Quản trị cung ứng nguyên vật liệu" trình bày các nội dung: Khái lược, xác định các chỉ tiêu cung ứng và dự trữ, lựa chọn người cung cấp, xây dựng và quản trị hệ thống kho hàng, tổ chức hoạt động vận chuyển.