Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 7 - ThS. Lê Văn Hòa

Bài giảng "Quản trị kinh doanh - Chương 7: Quản trị công nghệ" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Hiểu được định nghĩa công nghệ là gì, biết cách lựa chọn và đổi mới công nghệ, nắm được qui phạm, qui trình kỹ thuật và tiêu chuẩn hóa, biết cách bảo dưỡng và sửa chữa. Mời các bạn cùng tham khảo.