Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 12 - ThS. Lê Văn Hòa

Bài giảng "Quản trị kinh doanh - Chương 12: Tính toán kết quả và chi phí" trình bày các nội dung: Khái lược về tính toán kết quả và chi phí, các khái niệm cơ sở, khái lược về kế toán tài chính, khái lược về tính chi phí kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.