Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 10 - ThS. Lê Văn Hòa

Bài giảng "Quản trị kinh doanh - Chương 10: Quản trị tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái lược về hoạt động tài chính, đa dạng hóa các nguồn cung ứng vốn, hoạch định tài chính, phân tích tài chính doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.