Bài giảng Quản trị kinh doanh 2 - Bài 6: Quản trị tài chính

Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Quản trị kinh doanh 2 - Bài 6: Quản trị tài chính (ThS. Phan Thị Thanh Hoa)" để nắm chi tiết nội dung kiến thức khái lược về hoạt động tài chính; đa dạng hóa các nguồn cung ứng tài chính; hoạch định tài chính.