Bài giảng Quản trị học - Chương 4: Quản trị trong môi trường toàn cầu

Nội dung bài giảng gồm: một thế giới không biên giới, các công ty đa quốc gia, khởi đầu hoạt động quốc tế hóa, môi trường kinh doanh quốc tế, sự thay đổi của bối cảnh quốc tế, các liên minh mậu dịch quốc tế. Để nắm chi tiết nội dung bài học mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.