Bài giảng Quản trị giá trong doanh nghiệp: Chương 6

Bài giảng Quản trị giá trong doanh nghiệp: Chương 6 Giúp bạn xác định giá dựa trên chi phí và lợi nhuận mục tiêu. N goài ra bạn còn xác định được giá dựa trên nhu cầu thị trường và giá cạnh tranh .