Bài giảng Quản trị danh mục đầu tư - Chương 11: Đánh giá danh mục đầu tư

Bài giảng Quản trị danh mục đầu tư - Chương 11: Đánh giá danh mục đầu tư trình bày nội dung về khách hàng yêu cầu gì đối với nhà quản trị?, các thước đo thành tích quản trị danh mục đầu tư, lựa chọn thời điểm thị trường và lựa chọn chứng khoán. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.