Bài giảng Quản lý chiến lược: Đánh giá và kiểm soát - Lại Văn Tài

Bài giảng "Quản lý chiến lược: Đánh giá và kiểm soát" trình bày các kiến thức: Strategy evaluation and control, establishing strategic controls, special alert control, strategic surveillance, ba công cụ kiểm soát,... Mời các bạn cùng tham khảo.