Bài giảng Quan hệ công chúng công cụ thực hiện

Bài giảng Quan hệ công chúng công cụ thực hiện giới thiệu về soạn thảo và phát hành thông cáo báo chí; quản lý phỏng vấn, họp báo; phát biểu trước đám đông; quản lý sự kiện; sáng tạo trong thiết kế. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.