Bài giảng Quan điểm hiện nay về vị trí của thuốc chẹn β trong điều trị tăng huyết áp - TS. Hồ Huỳnh Quang Trí

Các nội dung của bài giảng gồm: khác biệt giữa các hướng dẫn điều trị tăng huyết áp; hiệu quả của thuốc chẹn β trên bệnh nhân cao tuổi và bệnh nhân trẻ, trung niên; một số đối tượng tăng huyết áp có cường giao cảm; tương quan giữa hoạt tính giao cảm và chỉ số khối lượng thất trái ở bệnh nhân tăng huyết áp...