Bài giảng Phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ

Bài giảng Phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ trình bày các nội dung chính sau: Dự phòng phản vệ; Chuẩn bị, dự phòng cấp cứu phản vệ; Xử trí phản vệ; Hướng dẫn xử trí phản vệ trong một số trường hợp đặc biệt;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.