Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 6: Phân tích hoạt động kinh

Bài giảng "Phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 6: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Chỉ tiêu phân tích, phân tích tình hình lãi suất chung, phân tích tình hình lãi suất sản xuất,... Mời các bạn cùng tham khảo.