Bài giảng Nhập môn quản trị học: Chương 6 - ThS. Phan Thị Thanh Hiền

Bài giảng Nhập môn quản trị học: Chương 6 Kiểm tra cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm, nguyên tắc của kiểm tra; Quy trình kiểm tra; Các loại hình kiểm tra; Các công cụ chủ yếu để kiểm tra. Mời các bạn cùng tham khảo!