Bài giảng Nhập môn ngành Tài chính - Ngân hàng: Bài 3 - ThS. Lê Thị Minh Nguyên

Bài giảng Nhập môn ngành Tài chính - Ngân hàng - Bài 3: Giới thiệu về hệ thống ngân hàng Việt Nam trình bày lịch sử phát triển của ngân hàng nhà Việt Nam, công cụ thực thi chính sách tiền tệ, hệ thống ngân hàng thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo.