Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép (tt)

Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Tài khoản kế toán (khái niệm, nội dung và kết cấu, phân loại tài khoản,…), ghi sổ kép. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.