Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - Đại học Ngân hàng

Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 3: Tài khoản kế toán và ghi sổ kép" cung cấp cho người học các kiến thức: Tài khoản kế toán, ghi sổ kép, kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết, đối chiếu, kiểm tra số liệu kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.