Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - Nguyễn Thị Thu Hằng

Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Khái niệm, vai trò và ý nghĩa của chứng từ kế toán, phân loại chứng từ, nội dung của chứng từ, trình tự luân chuyển chứng từ,...Mời các bạn cùng tham khảo!