Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - Đại học Ngân hàng

Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 2: Tổng quan về báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, mục đích của BCTC, thời hạn lập và nơi nộp BCTC, yêu cầu, nguyên tắc lập và trình bày thông tin trên BCTC, hệ thống BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.