Bài giảng Nguyên lý kế toán (2012) - Chương 7: Sổ kế toán và hình thức kế toán

Nội dung chương 7 trình bày khái niệm sổ kế toán, ý nghĩa của sổ kế toán, sổ kế toán và hình thức kế toán,... Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.