Bài giảng Nguyên lý kế toán (2012) - Chương 4: Tính giá các đối tượng kế toán

Chương 4: Tính giá các đối tượng kế toán trình bày khái niệm và ý nghĩa của phương pháp tính giá, nguyên tắc tính giá một số đối tượng kế toán chủ yếu. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.