Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 7 – Nguyễn Văn Vũ An

Bài giảng "Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Chương 7: Nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng" trình bày các nội dung: Những vấn đề chung về bảo lãnh ngân hàng, các loại hình bảo lãnh ngân hàng, quy trình nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.