Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Chương 4: Nghiệp vụ cho vay

Bài giảng "Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Chương 4: Nghiệp vụ cho vay" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về nghiệp vụ cho vay, nghiệp vụ cho vay đối với khách hàng DN, nghiệp vụ cho vay đối với khách hàng cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)