Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 3 – Nguyễn Văn Vũ An

Bài giảng "Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – Chương 3: Tín dụng ngắn hạn tài trợ kinh doanh cho doanh nghiệp" trình bày các nội dung: Những vấn đề chung về quan hệ tín dụng ngắn hạn, các phương pháp cho vay ngắn hạn, các biện pháp đảm bảo tín dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.