Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 2 – Nguyễn Văn Vũ An


Bài giảng "Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – Chương 2: Nghiệp vụ nguồn vốn trong ngân hàng thương mại" trình bày các nội dung: Vốn tự có (capital), vốn huy động của ngân hàng thương mại, vốn đi vay của ngân hàng thương mại, các nguồn vốn khác của ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)