Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 10: Phương pháp phân tích thống kê suy luận trong xử lý dữ liệu

Chương 10: Phương pháp phân tích thống kê suy luận trong xử lý dữ liệu được trình bày với mục tiêu học tập của chương: Hiểu biết về các kỹ thuật phân tích thống kê suy luận thông thường được sử dụng trong các dự án nghiên cứu marketing và nghiên cứu marketing nói chung. Cân nhắc áp dụng các phương pháp phân tích thống kê suy luận thích hợp trong nghiên cứu marketing.