Bài giảng Ngân hàng thương mại: Chương 7 - Th.S Lê Quyết Tâm

Bài giảng Ngân hàng thương mại: Chương 7 cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng, các hình thức thanh toán qua ngân hàng, ngân hàng điện tử, đặc điểm và kênh phân phối, phương thức thanh toán giữa các ngân hàng,...