Bài giảng Ngân hàng thương mại: Chương 3 - Th.S Lê Quyết Tâm

Chương 3 Nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng, phân loại tín dụng, phương thức cho vay, quy trình về tín dụng ngân hàng, quy trình tín dụng căn bản,...Mời các bạn cùng tham khảo!