Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp: Chương 5 - Hà Thị Thùy

Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp (dành cho hệ đào tạo trung cấp chuyên nghiệp) - Chương 5: Hoạch định nhu cầu vốn kinh doanh cung cấp các kiến thức giúp sinh viên có thế hiểu được thế nào là dự toán nhu cầu vốn kinh doanh, sử dụng một số phương pháp để dự toán nhu cầu vốn kinh doanh cho một doanh nghiệp cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.