Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp: Chương 3 - Hà Thị Thùy

Bài giảng môn "Tài chính doanh nghiệp (dành cho hệ đào tạo trung cấp chuyên nghiệp) - Chương 3: Các phương pháp thẩm định dự án đầu tư" cung cấp các kiến thức giúp sinh viên phân loại các dự án đầu tư, xác định ược mối quan hệ của các dự án; hiểu được thế nào là thẩm định dự án đầu tư; sử dụng một số tiêu chuẩn trong việc thẩm định để lựa chọn các dự án đầu tư tốt nhất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.