Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp: Chương 1 - Hà Thị Thùy

Bài giảng môn "Tài chính doanh nghiệp (dành cho hệ đào tạo trung cấp chuyên nghiệp) - Chương 1: Những vấn đề chung về tài chính doanh nghiệp" cung cấp các kiến thức giúp sinh viên hiểu được bản chất và chức năng của tài chính doanh nghiệp; vai trò của nhà quản trị tài chính trong doanh nghiệp; nguyên tắc tổ chức tài chính doanh nghiệp; hiểu được khái quát các thành phần và các hoạt động chủ yếu của thị trường tài chính, qua đó có các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.