Bài giảng Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ: Chương 6 - Đại học Ngoại thương

Chương 6 trình bày những nội dung liên quan đến ngân sách Nhà nước. Chương này giúp người học nắm bắt: Khái niệm và vai trò của ngân sách Nhà nước, thu ngân sách Nhà nước, thuế, chi ngân sách Nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo.