Bài giảng Kỹ năng truyền thông và quan hệ báo chí

Bài giảng trình bày kiến thức về bối cảnh truyền thông mới cũng như cơ hội và thách thức; truyền thông toàn cầu, truyền thông xã hội; truyền thông của tổ chức...