Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 6 - Phạm Minh Vương

Bài giảng "Kiểm toán 1 - Chương 6: Hoàn thành kiểm toán" cung cấp các kiến thức nhằm giúp người học có thể nắm được các bước chuẩn bị hoàn thành công việc kiểm toán; giải thích được nội dung báo cáo kiểm toán và các ý kiến của kiểm toán viên. Mời các bạn cùng tham khảo.