Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 5 - Phạm Minh Vương

Bài giảng "Kiểm toán 1 - Chương 5: Bằng chứng kiểm toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm bằng chứng kiểm toán, yêu cầu bằng chứng kiểm toán, các kỹ thuật thu thập bằng chứng. Mời các bạn cùng tham khảo.