Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 3 - Phạm Minh Vương

Bài giảng "Kiểm toán 1 - Chương 3: Hệ thống kiểm soát nội bộ" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm kiểm soát nội bộ, cơ cấu hệ thống kiểm soát nội bộ, tìm hiểu và đánh giá kiểm soát nội bộ. Mời các bạn cùng tham khảo.