Bài giảng Khởi tạo doanh nghiệp: Bài 3 - ThS.(MBA) Nguyễn Minh Quang

Bài giảng Khởi tạo doanh nghiệp: Bài 3 so ThS.(MBA) Nguyễn Minh Quang biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Các khái niệm chung, xây dựng chiến lược, thiết lập kế hoạch kinh doanh,...Mời các bạn cùng tham khảo!