Bài giảng Khai phá Web: Chương 2 - TS. Nguyễn Kiêm Hiếu

Bài giảng "Khai phá Web - Chương 2: Phân tích mạng xã hội" cung cấp cho người học các kiến thức: Mạng xã hội, thuật toán PageRank, thuật toán HIST, nhận dạng cộng đồng. Mời các bạn cùng tham khảo.