Bài giảng Kết cấu thép gỗ: Chương 3 - ĐH Kiến Trúc Hà Nội

Bài giảng Kết cấu thép gỗ: Chương 3 Liên kết trong kết cấu thép cung cấp cho người học những kiến thức như: Các phương pháp hàn trong kết cấu thép; Các loại đường hàn và cường độ tính toán; Các loại liên kết hàn và phương pháp tính toán; Ứng suất hàn và biến hình hàn; các loại bu lông dùng trong kết cấu thép; Sự làm việc của liên kết bu lông và khả năng chịu lực của bu lông; Cấu tạo liên kết bu lông; Tính toán liên kết bu lông.